Het Burgerberaad: de toekomst van de democratie?

Nieuws

1-11-2021

Nu de kloof tussen burger en overheid groeit, wordt de roep om burgerberaden steeds groter, vooral op klimaatgebied. Maar initiatiefnemers vinden dat elk thema geschikt is voor zo’n beraad. Is Nederland klaar voor meer deliberatieve democratie?

Afgelopen lente presenteerde een commissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer het rapport Betrokken bij Klimaat: burgerfora aanbevolen. Dit rapport was overwegend positief over het bijeenbrengen van burgers om tot breed gedragen klimaatmaatregelen te komen.

Amsterdam is de eerste Nederlandse stad die de aanbeveling van de commissie opvolgt. Dit najaar beginnen honderd door loting geselecteerde Amsterdammers aan een kort traject, waarin ze de gemeente gaan helpen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen door het verzinnen van extra maatregelen.

Anno 2021 lijkt het burgerberaad eindelijk op de landelijke agenda te staan. Dat wil zeggen, er is nationale (media-)aandacht voor. Op lokaal niveau werd de afgelopen jaren al fanatiek geëxperimenteerd met het burgerberaad, dat bekend werd door de Belgische cultuurhistoricus David van Reybrouck. In 2013 schreef hij het vlammende pamflet Tegen verkiezingen, waarin hij de remedie voor de onder druk staande democratie zocht in de deliberatieve democratie: een bestuursvorm waarbij burgers niet alleen stemmen op politici, maar ook spreken met elkaar en met experts.

Overlegvergadering van burgers

Aan de basis van Van Reybroucks idee stond de zogenaamde G1000, een overlegvergadering van burgers die in 2011 in België was ontstaan. Om tot concrete oplossingen binnen een bepaald thema te komen, wordt door middel van loting een bepaald aantal burgers uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. Daarbij wordt een zo representatief mogelijke dwarsdoorsnede van de samenleving nagestreefd. Uit de groep genodigden die geïnteresseerd zijn, vindt eventueel nog een loting plaats om de representativiteit te verhogen en te zorgen dat niet alleen de zogenoemde usual suspects, burgers die al democratisch betrokken zijn, meepraten.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Burgerberaad