">

" />

" /> Burgerberaad Amsterdam

Burgerberaad Amsterdam

Verdieping / uitleg

Hier de uitleg van Eva Rovers over de nut en noodzaak van Burgerberaden.
De gemeente Amsterdam pakte de handschoen op en startte een burgerberaad. Dit betreft een willekeurige selectie van 100 burgers die door de gemeente wordt begeleid. Zij mogen -binnen de kaders van eerder vastgesteld beleid- met voorstellen komen om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen (55% reductie).

Voorwaarden die het College stelt:

Op dit moment berekende CE-Delft dat het huidige beleid kan uitkomen tussen de 7 en 54%. Deze onzekerheidsmarge is te groot voor dit groene college. Het mini-burgerberaad moet voor de verkiezingen in 2022 met adviezen komen zodat deze betrokken kunnen worden bij de campagnes. Er zijn wel restricties. Zo mag het vastgestelde beleid niet ter discussie worden gesteld, terwijl dat beleid wellicht de reden is dat burgers de gemeente te hulp moeten schieten.

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws