Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

Hier de uitleg van Eva Rovers over de nut en noodzaak van Burgerberaden.
De gemeente Amsterdam pakte de handschoen op en startte een burgerberaad. Dit betreft een willekeurige selectie van 100 burgers die door de gemeente wordt begeleid. Zij mogen -binnen de kaders van eerder vastgesteld beleid- met voorstellen komen om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen (55% reductie).

Voorwaarden die het College stelt:

lees verder

Dat burgers, natuur- en landbouworganisaties zich minder gehoord voelen in voorstellen voor de groei van datacenters en de digitale infrastructuur is niet zo vreemd. De Ruimtelijke Strategie Datacenters komt uit het samenwerkingsverband Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) dat bestaat uit drie ministeries, vijf grote steden, vijf provincies en het bedrijfsleven. Burgers, boeren of natuurorganisaties zitten niet aan tafel.

lees verder

Het IAK is een  toegankelijke werkwijze en informatiebron en toe te passen op elk moment in het beleidsproces. Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het IAK meerwaarde.

https://home.kpmg/nl/nl/home/topics/vooruitgang-ontcijferd.html

lees verder

Participatie is een containerbegrip

lees verder

Het gaat om een aanpak die op het systeemdenken stoelt, waarbij alle betrokkenen die te maken hebben met een bepaald veranderkundig vraagstuk de verandering gezamenlijk vormgeven.

Er wordt afwisselend gewerkt met kleine en (zeer) grote groepen. Wij werken met deze methodiek zo’n 25 jaar en hebben honderden organisaties geholpen met het realiseren van beoogde veranderingen. De laatste 15 jaar worden wij veel gevraagd om te begeleiden bij burger- en overheidsparticipatie, vanuit het inzicht dat de rol van (lokale) overheden en burgers verandert in het publieke domein.

lees verder

Nederland kent een openbaar netwerk van meetpunten. Hierboven ziet u de actuele waarden van meetpunten in de IJmond en Wijk aan Zee. Daarnaast is er meetapparatuur geplaatst door Tata en de Provincie. Deze gegevens zijn niet realtime inzichtelijk. Bewoners bepleiten volledige transparantie en 24-7 meting bij de schoorstenen van Tata.

lees verder

Onze longen zijn gebouwd om schone lucht in te ademen. Er zijn geen filters die de verontreiniging eruit filteren. Fijnstof, stikstofoxiden, virussen komen via de longblaasjes in de bloedbaan en kunnen zo hersenen en organen bereiken.

lees verder

Vergunninghouders hebben de wettelijke plicht om hun uitstoot te meten en te registreren. HIermee kan het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning.

lees verder